بازاریابی بین المللی چیست، در این ساعت میپردازیم به این موضوع و عوامل آن، به طور کلی بازاریابی به فعالیت هایی اطلاق میشوند که برای ارضای نیاز های مصرف کنندگان صورت میگیرد.البته تعریف متعدی از بازاریابی ارائه شده است که در ادامه به بررسی این موضوع بیشتر میپردازیم.

  • تشخیص نیاز ها، توانمندی برآورده کردن آن ها و ایجاد و حفظ مطلوبیت برای مصرف کننده و سود برای تولید کنند.
  • اتخاذ استراتژی یکپارچه ای با خدف ارضای نیازمندی های مشتریان
  • فعالیتی انسانی برای ارضای نیاز ها و خواسته ها از طریق مبادله فراگیر
  • تلاش هایی نظام یافته برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب برای پاسخگویی به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه

به طور کلی بازاریابی بین المللی عبارت است از فعالیت های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشور ها به منظور کسب سود.

بازاريابی بين المللی
بازاريابی بين المللی

بازاریابی بین المللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است.بی آنکه کالایی از مرز های کشور اصلی عبور کند.

مثلا شرکت فورد که محل اصلی آن در آمریکاست، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشور ها صادر میکند.به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین المللی،بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق میشود.

لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازار ها و کشور ها قابل اجراست،بنابراین وجه تمایز بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آن هاست.یعنی بازاریابی بین المللی تجارت در یک کشورخارجی و احیانا تعمیم آن شیوه تجارت به بیش از یک کشور است.

این تفاوت در حوزه فعالیت که موجب پیچیدگی و تنوع امور میشود، کسب دانش و مهارت ویژه ای بنام بازاریابی بین المللی را اجتناب ناپذیر میسازد.

از جمله مسائل مورد توجه در بازاریابی بین المللی آگاهی از مسائل کشور های دیگر، تدوین استراتژی مناسب و معمول داشتن اقدامات خاص برای حضور در بازار هایی است که محیط آن برای خارجیان ناپایدار و نامطمعن است.

حیطه عمل بازاریابی بین المللی

اساسا در کار بازاریابی یک رشته عوامل غیر قابل کنترل محیطی دخالت دارد که مربوط به محیط بازار و وضعیت رقابت، شرایط اقتصادی جامعه و مقررات وضع شده است.

در حالی که در بازاریابی بین المللی علاوه بر این عوامل، مسائل محیطی کشور های مقصد نیز حائز اهمیت است; چرا که در هر کشور شرایط ویژه بازار و مقررات خاص، کار بازاریابی بین المللی را پیچیده میکند.عوامل محیطی موثر بر بازاریابی بین المللی به سه گروه عوامل قابل کنترل، عوامل غیر قابل کنترل داخلی و عوامل غیر قابل کنترل خارجی تقسیم میشود.