استراتژی نیچ مارکتینگ(Niche marketing) به چه صورت است و چه تعریفی را میتوانیم برای نیچ مارکتینگ در نظر بگیریم؟ تمامی این موارد را در ادامه باهم بررسی میکنیم.نیچ مارکتینگ یعنی گرفتن بخش کوچکی از بازار که دنج است.شما زمانی که میخواهید برای اولین بار وارد یک بازار پر رقابت بشوید نمیتوانید به راحتی سهم بازار خوبی را نسیب خود کنید.

از این رو پیشنهاد میشود که شما به سراغ گوشه دنج بازار شوید که رقبا ورود نکرده اند و یا به صورت تخصصی زمان کافی نگذاشته اند.

اما چرا رقبایی که سالیان سال است که در حال فعالیت هستند نتوانسته اند در این بخش ها به خوبی عمل کنند؟

استراتژی نيچ مارکتينگ

دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد اما باهم به چند مورد میپردازیم:

  • این بخش، نیازهای مخصوص به خود را دارد که برای رقبایی که به صورت گسترده در حال فعالیت هستند، به لحاظ زمانی نمیصرفد.
  • مجموعه های بزرگ به بخش های کوچک و دنج بازار را توجه نکرده اند.
  • مجموعه های بزرگ، چابکی لازم را به اندازه کسب و کارهایی که میخواهند نیچ کار کنند را ندارند و به همین دلیل،این موضوع را میتوان فرصتی برای کسب و کارهایی که میخواهند نیچ کار کنند در نظر گرفت.

این موضوع فرصت بسیار مناسبی برای تولید محصول برای کسب و کارهای کوچک میباشد.اگر شما به این موضوعات رجوع کنید یعنی در واقع گوشه ای از بازار را مال خود کرده اید.(بازار دنج_نیچ)

در ادامه به موارد بسیار مهمی اشاره میکنیم که باید حتما به آن ها در استراتژی نيچ مارکتينگ خودتان توجه کنید:

  • سهم بازاری که میخواهید بگیرید برایتان سود آوری مناسبی به همراه داشته باشد.
  • رقبای فعال در بازار شما وجود نداشته باشد و یا اگر وجود داشته باشد باید به دنبال وجه تمایز و مزیت رقابتی باشید.
  • پتانسیل رشد را در بازار مربوطه مشاهده کنید.
  • نیازهایی در این بخش وجود داشته باشد که دیگران، آن‌ها را ندیده‌اند و تأمین نکرده‌اند.
  • شناخت کافی نسبت به مخاطبین بازارتان داشته باشید.

استراتژی نيچ مارکتينگ را باید برای جذب و حفظ مشتریان خاصی طراحی کنید .در استراتژی نیچ مارکتینگ مشتریان شما به راحتی و بدون هیچگونه مقاومتی از محصول و خدمات شما استفاده میکنند.

در استراتژی نیچ مارکتینگ میتوانید انواع بازاریابی را در نظر بگیرید اما نکته ای که وجود دارد حتما یک نام منحصر به فرد برای برند مجموعه خود انتخاب کنید.