تحقیق بازاریابی بین المللی، بی شک با داشتن اطلاعات و دانش بازاریابی بین‌المللی بسیاری از اشتباهات قابل احتراز خواهد بود. به خصوص در صورت گسترده بودن حیطه فعالیت شرکت و در تصمیم گیری از راه دور اطلاعات نقش مهمی ایفا می کند. نکته قابل تعمق این است که اطلاعات مورد نیاز صحیح، قابل اطمینان، بموقع، مقرون به صرفه و قابل استفاده باشد.

تحقیقات بازاریابی داخلی که به جمع آوری منظم داده ها ثبت و تحلیل آنها و تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های بازاریابی اطلاق می شود از نظر مفاهیم فنون و مباحث شباهت زیادی با تحقیقات بازاریابی بین‌المللی دارد، تنها تفاوت به محیط عمل آن ها می‌شود.

تحقیق بازاریابی بین المللی

وسعت امور و مسائلی که تحقیقات بازاریابی بین المللی با آنها مواجه است چشمگیر است.به خصوص انجام مطالعات محیطی برای هر بازار و کشوری الزامی است در حالی که در بازاریابی داخلی اطلاعات مربوط به وضعیت محلی پس از چند سال تجربه تقریباً به صورت معتبر در قطعی قابل حصول است.

بدیهی است هزینه انجام و زمان مورد نیاز برای چنین بررسی های گسترده ای برای بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط مقدور نیست.

ویژگی های تحقیق بازاریابی بین المللی

ويژگی های تحقيق بازاريابی بين الملی

همانطور که اشاره کردیم این قاعده در تحقیق بازاریابی بین المللی از تحقیقات بازاریابی معمولی وسعت بیشتری دارد و اطلاعات مورد نیاز آن به سه نوع طبقه بندی می شود.

 • اطلاعات عمومی درباره کشور، منطقه یا بازار

این اطلاعات در زمینه های اقتصادی مثل تورم، سیاسی مثل قوانین موجود، اجتماعی و فرهنگی مثل نوع تفریح، شرایط کلی بازار مثل رشد بازار، سطح تکنولوژی و بررسی وضعیت رقبا(سهم بازار عوامل کلیدی موفقیت و رضایت) است.

 • اطلاعات مشخص بازار برای تصمیمات مربوط به برنامه تلفیق بازاریابی

در این خصوص انجام بررسی های در زمینه تبلیغات، قیمت، توزیع، محصول و برآورد اندازه بازار قابل ذکر است.

 • اطلاعات مورد نیاز برای پیش بینی وضعیت آینده

از قبیل اطلاعاتی در زمینه روند تغییرات جمعیت و سلیقه‌های آنان یا مسائل به خصوصی که شرکت با آن ها درگیر است.

مطالعات تحقیقات بازاریابی از دو جنبه قابل اهمیت است:

 1. تصمیمات استراتژیک
 2. تصمیمات اجرایی

در تصمیمات استراتژیک نحوه ورود به کشور مثل صادرات و سرمایه گذاری مشترک و انتخاب نوع بازار مطرح می شود.

در حالی که در تصمیمات اجرایی در مورد عملیات بازاریابی مثل تصمیمات مربوط به تبلیغ و قیمت گذاری است.

پیچیدگی مسائل بین المللی تفاوت های چشمگیری بین کشورها و آشنایی اندک تصمیم گیرندگان با اوضاع کشور خارجی ایجاب می‌کند که تصمیمات مبتنی بر تحقیقات باشد تا از بروز اشتباهات و انتخاب استراتژی های غلط پرهیز شود.
برخی از مشکلات و تحقیقات بازاریابی بین المللی عبارت است از:
 1. مشکل زبان و سوء تفاهمات احتمالی
 2. فقدان ارتباط روزانه در بازار
 3. پیچیدگی امور تغییر
 4. عدم امکان دسترسی به اطلاعات ثانویه
 5. هزینه بالای جمع آوری اطلاعات اولیه
 6. عدم امکان مقایسه اطلاعات جمع آوری شده

در مقالات بعد در خصوص فرایند تحقیق بازاریابی و فنون آن کاملا صحبت و بررسی میکنیم.